Téligumi online webáruház kosár

Üres a bevásárló kosarad.
Téli gumi online webáruház akciós gumiabroncsokTéligumi gyártókTéli gumi keresőTéli gumi szállítási feltételekTéli gumi webáruház kosárKapcsolat téli gumi

Téligumi bolt - Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A www.teligumibolt.hu weboldal kiadója: Tyre-Trans Kft
Székhely: 3516, Miskolc. Esztergályos u. 21
Telehely, központi iroda: 3516, Miskolc. Pesti u 100
Telefonszám: +36 46 555-484
Fax: +36 46 303-417
B.A.Z Megyei Bíróság mint cégbíróság. 3542 Miskolc, Fazekas u. 2. Cg. 05-09-010 794
Adószám: 13139625-2-05 Közösségi adóazonosító szám: 13139625
Képviselő: Csikesz Péter

CÉL

A jelen tájékoztatás célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a Tyre-Trans Kft a Weboldalon publikál, valamint amelyek alapján Ön hozzáférhet az említett Weboldalhoz és használhatja azt. A Weboldalhoz való mindenfajta kapcsolódás feltétele a jogi tájékoztatás betartása, amellyel kapcsolatban a Tyre-Trans Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa azt. A Weboldalhoz való hozzáférés feltétele, hogy Ön elfogadja a jelen jogi tájékoztatást és hozzájáruljon ahhoz, ahogyan a Tyre-Trans Kft a személyes adatokat kezeli.

HOZZÁFÉRÉS A WEBOLDALHOZ

A Tyre-Trans Kft törekszik arra, hogy fenntartsa a Weboldal hozzáférhetőségét anélkül, hogy bármi is kötelezné a hozzáférhetőség garantálására. A Weboldal elérését módosíthatjuk, vagy megszakíthatjuk karbantartás, frissítés vagy bármely más, különösen műszaki vagy jogi ok miatt. A Tyre-Trans Kft semmilyen esetben sem tehető felelőssé az említett megszakításokért és annak Önt érő következményeiért.Ön vállalja, hogy nem fér hozzá csalárd módon a Weboldalhoz, különösen annak interaktív szolgáltatásaihoz és e-kereskedelmi átjárójához, amennyiben vannak ilyen szolgáltatások.

SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A tartalmat (korlátozás nélkül ideértve az információkat, szövegeket, grafikákat, adatokat, képeket, fotókat, látványelemeket, videókat és hangfelvételeket, valamint az összes említett elem formáját és magát a Weboldalt) szerzői és/vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb jogok védik. A tartalom a kiadók kizárólagos tulajdonát képezi. A Tyre-Trans Kft vagy a Tyre-Trans Kft -re jogokat átruházott bármely harmadik fél tulajdonában lévő - tartalom bármilyen módon történő teljes vagy részleges másolása, sokszorosítása, bemutatása, használata, adaptálása, megváltoztatása, módosítása, fordítása és terjesztése jogtalan a 4. Fejezetben megadott korlátozott jogok és/vagy a birtokos kizárólagos használatára fenntartott magáncélú másolat kivételével. A Weboldal tartalma előzetes bejelentés nélkül módosulhat és közzététele bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül történik, és semmiféle kártérítési igény alapját sem képezheti. A tartalmat szerzői jog védi. (C) 1997-2012 A Tyre-Trans Kft vagy partnerei. A logók bejegyzett védjegyek.

A TARTALOM HASZNÁLATA

A tartalom megváltoztatása vagy módosítása, illetve az engedélyezettől eltérő használata sérti a Tyre-Trans Kft vagy harmadik felek tulajdonjogát. Az alábbi kereteken belül a Tyre-Trans Kft feljogosítja Önt, hogy letöltse és terjessze a tartalmat (i) ha a letöltési funkció elérhető, (i) nem kereskedelmi célra, (i) jóhiszeműen és (i) a saját tulajdonú információ, illetve a tartalom megjelenő közzétételi időpont módosítása nélkül. Az említett jogok semmilyen körülmények között sem értelmezhetők védjegy vagy logó licencbe adásának.

E-MAILEK

A Tyre-Trans Kft -nél e-mail útján történő információcseréhez ki kell tölteni a Weboldalon található e-mail űrlapokat. A Tyre-Trans Kft által az e-mailekre adott válasz és a Weboldalhoz és a tartalomhoz való hozzáférés nem tekinthető annak bizonyítékának, hogy hirdetési, promóciós vagy kereskedelmi tevékenység folyik abban az országban, ahol az internet-felhasználó tartózkodik.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Általában a Weboldal böngészésekor nem kell azonosítania magát és megadnia a személyes adatait. A Tyre-Trans Kft azonban néha kérhet Öntől információkat, például hogy válaszoljon az Ön kérdésére, szolgáltatást nyújtson Önnek, feldolgozzon egy megrendelést vagy marketing célokból. A Weboldalon keresztül megszerzett adatok a Tyre-Trans Kft -hez, az általa kiválasztott partnerekhez és/vagy az általa felkért szolgáltatókhoz kerülnek. A jobb szolgáltatás biztosítása érdekében a Tyre-Trans Kft anonim adatokat gyűjt a weboldal böngészésével kapcsolatban (látogatott oldalak, a böngészés időpontja stb.). A Tyre-Trans Kft felhasználhatja az említett adatokat a trendek elemzésére vagy weboldal-látogatottsági statisztikák és mérések elvégzésére. Tájékoztatjuk, hogy elutasíthatja az említett cookie-kat. Ebben az esetben Ön nem fog hozzáférni a Weboldal egyes részeihez. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) értelmében Ön jogosult a nekünk átadott személyes adataihoz való hozzáférésre, azok kijavítására vagy törlésére. Emellett Ön költségmentesen jogosult tiltakozni az ellen, hogy a Tyre-Trans Kft adatokat gyűjtsön és dolgozzon fel Önről. Továbbá, a magyarországi adatvédelmi törvény értelmében tiltakozhat az ellen, hogy az adatait felhasználják agitáció, különösen direkt marketing céljára.
Az említett jogok gyakorlásához egyszerűen annyit kell tennie, hogy levelet küld az alábbi címre: Tyre-Trans Kft 3516 Miskolc, Esztergályos u 21.
A Weboldalunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Tájékoztatjuk, hogy a Tyre-Trans Kft nem osztja meg az Ön személyes adatait az ilyen weboldalakkal. Tájékoztatjuk, hogy miután elhagyta a Weboldalt, előfordulhat, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos egyéb procedúrákon kell átmennie, amelyek fölött a Tyre-Trans Kft -nek nincs ellenőrzése és amelyekért nem tehető felelőssé. Bővebb tájékoztatásért lásd az Adatkezelési szabályzat című dokumentumot.

JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉG

A Weboldalon közzétett tartalmat ,,megtekintett állapotban" tesszük közzé bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül. A Tyre-Trans Kft fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, kijavítsa, megszakítsa és/vagy törölje a tartalmat vagy a Weboldalhoz való hozzáférést. A Tyre-Trans Kft nem tehető felelőssé azért, ha az Ön informatikai eszközei elektronikus vírussal fertőződnek meg. Ön felelős azért, hogy megtegye az összes megfelelő lépést az informatikai eszközeinek védelme érdekében. A Tyre-Trans Kft annak alkalmazottai, beszállítói vagy a Weboldalon említett partnerei semmilyen esetben sem tehetők felelőssé - sem szerződésszegés vagy jogsértés alapján, sem bármilyen más jogi alapon - semmilyen véletlenszerű vagy következményes, közvetlen vagy közvetett veszteségért, különösen a Weboldal vagy a Weboldalon szerzett információ használatából származó pénzügyi vagy kereskedelmi jellegű veszteségért. Szigorúan tilos a 8. Fejezet szerinti illegális tartalomra mutató hiperszöveges hivatkozást elhelyezni. A Weboldal tartalmazhat a Tyre-Trans Kft vagy harmadik személyek partneroldalaira mutató egyszerű vagy mély hiperszöveges hivatkozásokat. Ez utóbbi esetben engedélyezni kell a hiperszöveges mélyhivatkozásokat. A Tyre-Trans Kft -nek nincs ellenőrzése az említett weboldalak fölött és ezért nem felelős azok elérhetőségéért, relevanciájáért, rendelkezésre állásáért, valamint az ilyen weboldalakon elérhető tartalmakért, hirdetésekért, termékekért és/vagy szolgáltatásokért. Így a Tyre-Trans Kft semmilyen módon sem felelős a partnerek weboldalainak eléréséből vagy használatából származó közvetlen vagy közvetett károkért vagy azért, ha az említett weboldalak megsértenek bármely előírást.

ILLETÉKESSÉG ES IRÁNYADÓ JOG

A Weboldallal vagy a jelen jogi tájékoztatással kapcsolatos bármely vita esetén a Borsod Megyei Bíróság az illetékes. A jogvita lefolytatásában és értelmezésében a magyarországi jogszabályok az irányadók, függetlenül a jogütközési szabályoktól. A Weboldal használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a jelen rendelkezés alkalmazásához. Amennyiben a jelen jogi tájékoztatás valamely rendelkezése bármely okból jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor nem tekintendő a jelen jogi tájékoztatás részének és ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy alkalmazását.
A Weboldal kiadója: Tyre-Trans Kft
Vezető képviselő: Csikesz Péter
Web hosting:
Neunet Bt.
2100 Gödöllő, Rózsa utca 46
Tel.: +36 (20) 4 31 23 57
Fax: +36 (28) 41 63 30