Téligumi online webáruház kosár

Üres a bevásárló kosarad.
Téli gumi online webáruház akciós gumiabroncsokTéligumi gyártókTéli gumi keresőTéli gumi szállítási feltételekTéli gumi webáruház kosárKapcsolat téli gumi

Téli gumi bolt - Adatvédelem

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

Általános nyilatkozat

A Tyre-Trans Kft tiszteletben tartja a weboldalai látogatóinak és felhasználóinak magánéletét. Jelen dokumentum a Tyre-Trans Kft személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatait ismerteti, ideértve azok begyűjtésének körülményeit, valamint felhasználási céljukat, valamint azokat a személyeket, akik hozzáférnek azokhoz.A Tyre-Trans Kft valamennyi weboldalának meghatározott célja és egyedi jellemzői vannak. Ha egy Tyre-Trans Kft weboldalnak további meghatározott személyes adatokra van szüksége, erről az adott oldalon kap tájékoztatást.

Személyes adatok

Általában a Tyre-Trans Kft legtöbb weboldala nem teszi szükségessé, hogy felfedje a személyes adatait. Előfordulhat, hogy a Tyre-Trans Kft a személyes adatok megadását kéri, annak érdekében, hogy jobban meg tudjon felelni a felhasználók igényeinek, például többek között levelezési kapcsolatot hozzon létre vagy válaszoljon egy kérésre.A ,,személyes adatok" közé tartozhat az Ön neve, lakcíme és levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe és más meghatározott adatok, például a felhasználónév, jelszó vagy fiókjának adatai.

Személyes adatok gyűjtése

A Tyre-Trans Kft pontosan körülhatárolható, egyértelmű és törvényes módon gyűjt személyes adatokat. A fenti célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezel adatokat.Amikor a Tyre-Trans Kft személyes adatokat gyűjt, az érintett személyeket a folyamat előtt és alatt tájékoztatja, de legalább azelőtt, hogy pontosan körülhatárolt célokra felhasználná az adatokat. A Tyre-Trans Kft elkötelezett aziránt, hogy csak adekvát, releváns és kellő mennyiségű adatot gyűjtsön, figyelembe véve az adatgyűjtés célját. A Tyre-Trans Kft minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megszerzett adatok pontosak legyenek és szükség esetén frissítse azokat.

A személyes adatok felhasználása

A Tyre-Trans Kft szigorúan csak arra a célra használja fel a személyes adatokat, amelyekre megszerezte azokat. Például a Tyre-Trans Kft az alábbiakra használhat fel személyes adatokat:
Tájékoztatás a termékekről és szolgáltatásokról;
Tranzakciók végrehajtása és nyomon követése;
Hozzáférés engedélyezése a weboldalak interaktív funkcióihoz;
Kommunikáció, fejlesztés és kereskedelem.
Rendelések kiszállítások lebonyolítása.
A Tyre-Trans Kft elkötelezett az iránt, hogy az Ön előzetes hozzájárulása nélkül nem használja fel a személyes adatait kereskedelmi célokra.

A személyes adatokhoz való hozzáférésre jogosult személyek

Személyes adataihoz kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá, akik tevékenységük folytán jogosultak erre és ezen személyeket regisztráltuk az adatvédelmi biztosnál. A Tyre-Trans Kft megoszthatja személyes adatait külső szállítókkal vagy szolgáltatókkal. Ezek a szállítók és szolgáltatók szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy bizalmasan és biztonságosan kezeljék az Ön személyes adatait, és csak azon szolgáltatás céljaira használhatják fel azokat, amellyel megbízták őket, pl a megrendelt termékek házhozszállítása. Hozzájárulása nélkül a Tyre-Trans Kft nem adja el és nem adja bérbe az Ön személyes adatait, kivéve ha erre bírósági végzés, vonatkozó jogszabály vagy a Tyre-Trans Kft jogainak és termékeinek védelme kötelezi.

Felhasználhatósági időtartam

A Tyre-Trans Kft csak a jogszabályban előírt időtartamig, illetve olyan hosszú ideig őrzi meg a személyes adatokat, amelyre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek érdekében gyűjtötte azokat.

Hozzáférési, módosítási és tiltakozási jog

Hozzáférést kérhet a Tyre-Trans Kft -től a birtokában lévő személyes adataihoz, valamint kérheti azok módosítását vagy törlését, ha nem pontosak. Még jogos indok esetén is joga van megtiltani, hogy a Tyre-Trans Kft adatokat gyűjtsön vagy fedjen fel Önről. Az üzletszerzéssel kapcsolatban indokolás nélkül élhet tiltakozási jogával. E jogok gyakorlásához kérjük, értesítse az érintett weboldal webmesterét és/vagy a titoktartási tisztségviselőt.

Adatbiztonság

A Tyre-Trans Kft intézkedéseket léptetett életbe a személyes adatok titkosságának, biztonságának és sértetlenségének biztosítása érdekében. Kizárólag azok férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek ismerniük kell azokat, és akik kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat. Az intézkedések közé tartozhat a bizalmas adatok gyűjtése és továbbítása közben történő titkosítás (amelynek célja, hogy az adatok mások számára olvashatatlanok legyenek). A fent említett adatokat csak az online fizetés lebonyolítására használjuk fel, és nem őrizzük meg azokat. A Tyre-Trans Kft ügyel annak biztosítására, hogy hozzáférési joggal nem rendelkező harmadik személyek ne változtassák meg, ne töröljék, és ne használják fel illetéktelenül az Ön személyes adatait.

Cookie-k

A Tyre-Trans Kft cookie-k segítségével adatokat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalainkat annak érdekében, hogy javítani tudjuk a weboldalak látogatóinak és felhasználóinak nyújtott szolgáltatásainkat; a cookie-k olyan fájlok, amelyeket az internet-böngésző helyez el a merevlemezén, amikor meglátogat egy weboldalt. A cookie-k nem teszik lehetővé az Ön személyes azonosítását. A rögzített adatok más nyomon követési adatokon kívül tartalmazhatnak olyan információkat, mint hogy a felhasználó mely oldalakat, mely időpontokban nyitott meg. Beállíthatja, hogy a böngészője tájékoztassa-e Önt a cookie-k jelenlétéről és azt is, hogy a böngészője elfogadja-e ezeket a cookie-kat vagy sem. A cookie-kat ki is kapcsolhatja a böngészőjében.

Kiskorúak

A Tyre-Trans Kft weboldalait általában nem kiskorúak (tizennyolc (18) év alattiak) számára hozták létre. A kiskorúakat arra kérjük, hogy ne adják meg a személyes adataikat a szüleik vagy a jogi képviselőjük engedélye nélkül.

Hivatkozások harmadik felek weboldalaira

A Tyre-Trans Kft weboldalai tartalmazhatnak hivatkozásokat harmadik felek weboldalaira. A Tyre-Trans Kft nem ellenőrzi az ilyen weboldalakat, és így felelőssé sem tehető a személyes adatokat vagy azok tartalmát érintő titoktartással vagy biztonsággal kapcsolatban. Ezért arra kérjük, hogy olvassa el az ilyen oldalak titoktartási szabályzatát, mielőtt használná azokat, vagy személyes adatokat adna meg rajtuk.

Védjegyekkel és a szerzői joggal kapcsolatos tájékoztatás

Bővebb tájékoztatásért olvassa el a Használati feltételeket.

A jelen adatvédelmi szabályzat elfogadása

A weboldal használatával kifejezi, hogy elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatot. Ha nem ért egyet a Szabályzat bármely rendelkezésével, ne használja a weboldalt és ne adjon meg rajta személyes azonosításra alkalmas adatot!

Módosítások

A Szabályzat hatálybalépésének időpontja: 2012.01.01.
A módosításokat közzétesszük ezen a címen és a közzététel időpontjától hatályosak. Ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt!